Macam Macam Awan dan Pengertiannya

Macam Macam Awan dan PengertiannyaAwan benda alam merupakan salah satu benda alam yang proses penciptaannya terbentuk melalui proses alam. Awan sering sekali kita lihat juga kita jumpai di atas langit baik itu di pagi hari, di siang hari, pada sore hari, maupun pada malam hari. Bahkan kita sangat jarang melihat langit tanpa awan sama sekali. Awan- awan yang ada di atas langit yang sering sekali kita lihat berwarna putih hingga gelap, awan-awan tersebut mempunyai berbagai bentuk yang sangat berbeda- beda. Perbedaan bentuk dari awan-awan tersebut dapat dibedakan dan juga dapat dibagi mebjadi beberapa macam. Pembagian macam-macam awan dapat dilihat melalui ketinggian atau letak awan itu berada.

 

Macam Macam Awan dan Pengertiannya

 

Awan adalah salah satu benda langit yang berrwarna putih hingga gelap, definisi dari awan yaitu awan adalah sekumpulan uap air yang berkumpul menjadi satu yang dihasilkan dari proses penguapan air dan juga tumbuhan di bumi.
Uap-uap air tersebut kemudian membentuk sebuah tetesan-tetesan yang berkumpul menjadi satu yang kemudian dinakaman dengan awan. Untuk bentuk dari awan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. perbedaan dari awan dapat anda ketahui melalui penjelasan berikut ini mengenai macam-macam awan dan pengertiannya berikut ini. Baca juga Pengertian Cuaca dan Iklim Serta Unsur Unsurnya

Macam-Macam Awan

Macam macam dari awan dapat dibedakan berdasarkan ketinggiannya, awan dibedakan menjadi tiga jenis, yitu awan tinggi, awan menengeh dan juga awan rendah. Dan dari masing- masing kategori awan melalui ketinggiannya juga dibagi menjadi beberapa jenis lagi. Jenis- jenis dari awan tersebut akan jelaskan sebagai berikut ini.

Kategori awan tinggi

Awan tinggi merupakan salah satu jenis awan yang diperkirakan terletak pada ketinggian yang sangat bermacam-macam tergantung pada iklim awan tersebut berada. Ketika awan berada di sebuah kawasan iklim tropis maka awan itu terletak pada ketinggian antara 6 hingga 18 km. selanjutnya awan yang terletak di daerah iklim sedang, awan ini berada pada ketinggian 5 hingga 13 km. sementara itu awan yang terletak di kawasan kutub ketinggiannya berkisar antara 3 hingga 8 km. Jenis dari awan tinggi ini terdiri dari beberapa macam yaitu.
  • Awan Cirrus (Ci)
  • Awan Cirrocumulus (Ci-Cu)
  • Awan Cirrostratus (Ci-St)

Kategori awan menengah

Macam-macam awan yang selanjutnya adalah pada kategori awan menengah. Jenis awan yang berada pada ketinggian menengah ini merupkana awan yang terletak pada ketinggian yang beragam juga seperti halnya awan tinggi. Ketika Awan berada Pada daerah yang mempunyai iklim tropis, awan ini akan terlihat di ketinggian berkisar antara 2 hingga 8 km. Selanjutnya di daerah yang beriklim sedang, awan ini akan terletak pada ketinggian berkisar antara 2 hingga 7 km. Dan yang terakhir di daerah kutub, awan ini terletak pada ketinggian berkisar antara 2 hingga 4 km. Yang termasuk pada Macam- macam awan menengah ini yaitu antara lain adalah sebagai berikut ini.
  • Awan Alto Cumulus (A- Cu)
  • Awan Alto Stratus (A- St)

Kategori awan rendah

Kategori awan yang selanjutnya adalah kategori awan rendah. Jenis awan ini akan dapat dijumpai pada ketinggian kurang dari 3 km dari permukaan Bumi. Awan dengan kategori rendah ini mempunyai beberapa jenis- jenis lainnya. Awan- awan pada kategori rendah ini antara lain seperti awan awan berikut ini. Baca juga artikel lain Lapisan Atmosfer dan Pengertiannya
  • Awan strati Cumulus (St- Cu)
  • Awan Stratus (St)
  • Awan Nimbo Stratus (Ni- St)

Kategori awan udara naik

Kategori awan yang terakhir dalam kategori awan adalah awan udara naik. Jenis dari awan ini terletak di ketinggian yang berkisar antara 500 – 1500 m. Macam- macam jenis awan udara naik ini adalah sebagi berikut.
  • Awan Cumulus (Cu)
  • Awan Cumola Nimbus (Cu- Ni)
Demikianlah penjelasan pada artikel ini semoga dengan adanya artikel tentang Macam Macam Awan dan Pengertiannya ini anda akan lenih mengetahui apa itu awa dan macam-macam awan.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *